• http://farmakotelsko.cz/images/banners/header.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_1.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_2.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_3.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_4.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_5.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_6.jpg

VICHŘICE

 28. 4. 2008

Bez původu

Narozena v Mimoni u chovatele Oldřicha Komínka.

Na Farmu Kotelsko přišla 27. 11. 2012. Je to kůň učitel pro všechny děti a začátečníky a u všech je velmi oblíbená pro svoji klidnou a dobráckou povahu. I pokročilejší jezdci jí vždy ocení a když je třeba, tak také umí dát najevo svůj temperament. Hlavně o letních prázdninách je to nejvytíženější kůň.

http://www.farmakotelsko.cz/images/kone/nase-kone/VICHRICE1.jpg
http://www.farmakotelsko.cz/images/kone/nase-kone/VICHRICE2.jpg
http://www.farmakotelsko.cz/images/kone/nase-kone/VICHRICE3.jpg