• http://farmakotelsko.cz/images/banners/header.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_1.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_2.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_3.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_4.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_5.jpg

  • http://farmakotelsko.cz/images/banners/lista_6.jpg

ROUSMERY

26. 3. 2000

český teplokrevník

otec: 329 RAMIRO 47 s.v. skok ‘‘T‘‘, pot ‘‘S‘‘ (2081 Haseldorf SRN)

matka: 43/243 LUCKA (č.t. 1991) po 211 Biskaj Liberecký

Narozena v Jezdeckém klubu Robousy Zdeňka Jiráska, kde prožila úspěšnou a dlouhou sportovní kariéru a účastnila se mnoha republikových i mezinárodních závodů spřežení s výkonností “T“. Zapřahána v jedno, dvou a čtyřspřeží. Na Farmu Kotelsko zakoupena v lednu 2016 a bude se zde věnovat rekreačnímu ježdění jak v kočáře tak pod sedlem. Je to chtivý temperamentní kůň, který se nenechá do práce nutit.

http://www.farmakotelsko.cz/images/kone/nase-kone/ROUSMERY1.jpeg
http://www.farmakotelsko.cz/images/kone/nase-kone/ROUSMERY2.JPG
http://www.farmakotelsko.cz/images/kone/nase-kone/ROUSMERY3.JPG